ניהול פיננסי ושוק ההון

לימודי פיננסים ושוק ההון

מינהל רכש ולוגיסטיקה בכיר

הכרה מעמיקה ומקיפה של שוק ההון – הבורסות בארץ ובעולם.
תכנון וניהול פיננסי על מרכיביו השונים, לרבות משכנתאות ושוק הנדל"ן.
ביטוח פנסיוני, קרנות הפנסיה.
סוגי קרנות, תיק השקעות, תוכניות חיסכון, מדדים.

ניהול פיננסי ושוק ההון

מינהל רכש ולוגיסטיקה בכיר

כ-40 שעות אקדמאיות

מינהל רכש ולוגיסטיקה בכיר

  • מבוא לשוק ההון בישראל – רשויות הפיקוח על שוק ההון, שיטות מסחר, הגבלות מסחר, הפקדות הקיימות בשוק ההון.
  • בורסה בארץ ובעולם: הבורסה בישראל – סוגי המדדים (ת"א 25, ת"א 100, מדד המעוף ועוד…), הבורסה בחו"ל, מדד הנאסד"ק, מדד S&P.
  • סוגי מניות, גיוס הון, משבר שוק ההון ב- 2008 ובשנים שקדמו לכך.
  • מימון וריביות- סוגי מדדים, חישובי ריבית, נוסחת "פישר", דיבידנדים ותקבולים לבעלי מניות.
  • אגרות חוב – סוגי אג"ח, סיכונים בהשקעות אג“ח, תשואות, מק"מ מול פק"מ.
  • סוגי קרנות ותיק השקעות – מהי קרן נאמנות, מיסוי והגבלות על הקרנות, מרכיבים ואסטרטגיות בהשקעות בקרנות.
  • ניהול כלכלת משק הבית – ניהול הבית כעסק, מהי משכנתא, הוזלה ומחזור משכנתא, הוזלה ומחזור משכנתא, ניצול מרבי של משאבים פיננסיים בניהול כלכלת הבית.
  • קרן השתלמות ותוכניות חיסכון: מהי קרן השתלמות, מיסוי על קרנות ההשתלמות, קרנות פיצויים, אופציות חיסכון- הרכב תיק.
  • קרנות הפנסיה והביטוח: אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים, פנסיה- כלים לבחינת קרן פנסיה ולחיסכון בה.
  • ניהול פנסיוני: מהו תכנון פנסיוני, תחשיב והערכה לקצבה בגיל פרישה ועוד

מינהל רכש ולוגיסטיקה בכיר

למסיימים בהצלחה תוענק תעודת גמר מטעם המכללה למינהל.