ניהול עיסקי ושוק ההון

לימודי ניהול עסקי ומכירות

מטרת הקורס: 

הקורס מיועד ליזמים בתחילת דרכם הזקוקים להכוונה מקצועית ולבעלי עסקים קטנים / בינוניים.
הקורס מקנה ידע ממוקד באסטרטגיות ניהול עסקי ומכירות, ידע פיננסי ושיווקי רחב.
הקורס ילווה ע"י מיטב המרצים המומחי תוכן בתחומם.

ניהול עיסקי ושוק ההון

תנאי קבלה:

  • 12 שנות לימוד.
  • ראיון אישי.

מבנה הלימודים:

  • 144 שעות לימוד כ-6 חודשי לימוד.
  • לימודי ערב.

תוכנית הלימודים:

מהי יזמות? – מאפייני היזם המצליח, בחירת תחום עיסוק, זיהוי הזדמנויות עסקיות, חשיבה כלכלית.
התנהלות מול רשויות השונות בעת הקמת עסק והתנהלות שוטפת מול שלטונות המס(מס הכנסה, מוסד לביטוח לאומי, מס ערך מוסף), הגשת דוחות תקופתיים, שנתיים. רשויות החוק הרישומיות( רשם  החברות, רשם השותפויות, רשם העמותות, רשם האגודות השיתופיות).

התמחיר

ככלי חשוב לקבלת החלטות ניהוליות ותפעוליות, מהות החשבונאות הניהולית, הבחנה בין עלויות וסיווגן ועוד.

הקניית כלים

חשובים לבחינה ובדיקת המצב העסקי ותוצאות הפעילויות של החברה, בדיקת מדדים – חוסן כלכלי, רמת הנזילות, גודל מינוף, יעילות שרשרת האספקה, אפקטיביות מבנה ההון, מקסום ההליך הלוגיסטי.

מדיניות תכנון משאבי אנוש

תהליכי העסקת עובדים וקידומם, הערכת עובדים, הנעת עובדים.

יסודות השיווק 

מבוא לשיווק, אסטרטגיות ומודולים בשיווק, מחקר שוק, מבוא למכירות, אסטרטגיות מכירה, מידע באינטרנט, אסטרטגיות  ואפיקי פרסום.

אסטרטגיות עסקיות

מהות הארגון, ניתוח סביבה חיצונית ופנימית, ניסוח מטרות ויעדים, נוהלי עבודה, בקרה והערכה, תקשורת בארגון, קבלת  החלטות.

דיני עבודה 

מבוא, חוקי הגנת השכר, חוק ביטוח הלאומי, חופשה שנתית, הסכמים קיבוציים, שעות עבודה, חופשות, העסקת נשים, הגנת השכר, חוק פיצויי פיטורין, דמי מחלה, דמי הבראה.

דיני עסקים חוזים

מבוא למשפט עסקי, דיני חוזים, הפרת חוזה, חוק החוזים האחידים, חוק המכר, חוזים אחרים, דיני חברות.

מיומנויות ניהול

התמודדות עם קונפליקטים ועם מצבי לחץ, ניהול משא ומתן- תרגול והתנסות אישית, ניהול זמן, עבודת צוות. .חשיבה יצירתית.

הכנת תוכנית עיסקית

מהות התוכנית העסקית וחשיבותה, כללים ועקרונות להכנת  תוכנית עסקית, שימוש בדוחות כספיים חזויים וצפויים, מדדים פיננסים, הענקת כלים ליזם ולבעל עסק בפניה מול הבנק לבקשת אשראי ומימון, מציאת שותף או משקיע.

בחינות:

  • על כל תלמיד בקורס חובת הגשת פרויקט גמר.
  • העבודה על הפרויקט תתבצע מתחילת הקורס ותלווה בהנחיה עד לסיומו.
  • הנושאים המופיעים כתכני הקורס עשויים להשתנות מעת לעת גם במהלך הקורס, בהתחשב בצרכים אקדמיים ופדגוגים, עדכון ופיתוח, קהל יעד או למיטב שיפוטה ושיקול דעתה של "המכללה למינהל".

תעודות:

תעודת גמר מטעם "המכללה למינהל" תוענק לסטודנט אשר:

  • עמד בכל מטלות הקורס, לרבות פרויקט הגמר.
  • עמד בדרישות הנוכחות בקורס.