נדלן

להיכנס לעולם הנדל"ן עם המכללה למינהל

תחום הנדל"ן הינו אחד מאפיקי ההשקעה הבודדים בישראל המתאפיינים ביציבות לאורך שנים וברווחיות לטווח ארוך.

בשנים האחרונות חלה התמקצעות רבה בענף ועליה בדרישות מהעוסקים בו. על פי חוק המתווכחים העיסוק בתיווך נדל"ן מחייב מעבר בחינת הסמכה של משרד המשפטים. העוסק בשוק הנדל"ן צריך ידע במימון, משכנתאות, בחוזי מכר ושכירות ובאתיקה מקצועית.

להיכנס לעולם הנדל"ן עם המכללה למינהל

מטרת הקורס:

להכין את הלומדים לבחינות רישוי על פי חוק המתווכים במקרקעין.
להקנות ללומדים ידע רחב בתחומים הרלוונטיים לעבודת סוכני נדל"ן.
לפתח מיומנות מקצועית, יכולת הערכה והתמודדות עם דרישת שוק הנדל"ן.
להעניק ללומדים נקודת זינוק גבוהה יותר לקידום בשוק הנדל"ן.
לפתח יכולת יישום הלכה למעשה של הידע והכלים הנרכשים בקורס.

תנאי קבלה:

  • 12 שנות לימוד
  • ראיון אישי

מבנה הלימודים:

  • היקף הלימודים כ-40 שעות לימוד אקדמיות.
  • לימודי ערב.

תוכנית הלימודים:

חוקים ופקודות על פי תקנות המתווכים במקרקעין.
חוק המתווכים, חוק הגנת הצרכן, חוק החוזים, חוק המכר, חוק הגנת הדייר, חוק העונשין.
דיני מיסוי מקרקעין, חוק התכנון והבנייה.
לימודים כלליים: יסודות השיווק וסדנת מכירות, מימון ומשכנתאות.

בחינות גמר:

בחינה מטעם המכללה למינהל
בחינת משרד המשפטים תוענק תעודת סוכן נדל"ן מורשה

תעודות:

  • תעודה מטעם המכללה למינהל תוענק לתלמיד שיסיים את לימודיו במסלול ויעמוד בדרישות הקורס.
  • לסטודנטים שיעמדו בבחינת משרד המשפטים תוענק תעודת סוכן נדל"ן מורשה.

הערות:

קורס מיועד לסוכני נדל"ן המעוניינים בהרחבת בסיס הידע המקצועי שלהם, למשווקים ומינהלי פרויקטים, למתווכחים בפועל החייבים בבחינת רישוי על פי חוק המתווכים, לאנשי שיווק ומכירות המעוניינים לשווק נדל"ן, למעוניינים בהסבה מקצועית לעיסוק מעניין ודינמי בתחום הנדל"ן.