מנהל רכש ולוגיסטיקה בכיר CPLM

לימודי מנהל רכש ולוגיסטיקה לבכירי CPLM

תחום הרכש והלוגיסטיקה הינו תחום מאוד מורכב ומתפתח, ניהול הלוגיסטיקה בארגון מחייב להכיר ולדעת את הכללים, חוקיות וצרכי הרכש, שרשרת ההספקה, חוזים מול ספקים, לוחות זמני אספקה ובקרת איכות.

מנהל רכש ולוגיסטיקה אחראי על העבודה השוטפת מול הספקים, ניסוח וחתימת חוזים, שילוח, זמני אספקה ומלווה את כל תהליך הרכישה עד הגעת הרכש ליעד.

מינהל רכש ולוגיסטיקה בכיר CPLM

מטרת הקורס:

להכשיר ולהסמיך מנהלי רכש ולוגיסטיקה בפועל – (או ) – אלו המיועדים להתפתח ולהתקדם לדרגי ניהול לוגיסטי בכיר במסגרת חברות / ארגונים ומוסדות במגזר הציבורי והפרטי.

תנאי קבלה:

12 שנות לימוד.

מבנה הלימודים:

הקורס במסלול ערב – 150 שעות אקדמאיות.

תוכנית הלימודים:

 • מבוא לתפקיד הרכש וסמכויותיו . נהלים , תהליכים ותכנון הרכש.
 • ניהול לוגיסטי מתקדם.
 • שרשרת ההספקה.
 • ניהול אסטרטגי ואירגוני.
 • ניהול כלכלי -פיננסי וחשבונאי.
 • היבטים משפטיים במערכות לוגיסטיות.
 • מערכות מידע לוגיסטיות.
 • ניהול פרויקטים.
 • ניהול תפעול ואיכות.
 • פרוייקט גמר.
 • הכנה למבחן מסכם.

בחינות גמר:

בחינת הסמכה בינלאומית מטעם – ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל.

תעודות:

 • הסטודנטים יגישו פרויקט גמר בליווי הנחייה צמודה, ובחינה חיצונית מסכמת של ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל.
 • למסיימים בהצלחה ועומדים בקריטריונים לצבירת 70 נקודות זכאות, תוענק תעודת הסמכה בינלאומית – "ניהול רכש ולוגיסטיקה בכיר C.P.L.M", מטעם ארגון הפדרציה הבינלאומית לרכש והספקה I.F.P.S.M.

הערות:

הקורס בחסות מנהלי ארגון הרכש והלוגיסטיקה בישראל.