קורס הכנה לסייעות לרופא שיניים בעלות ותק בעבודה

לימודי הכנה לסייעות שיניים בעלות ותק

לימודי הכנה לסייעות שיניים בעלות ותק

מטרת הקורס: 

  • להכין סייעות בעלות וותק מוכח בעבודה לבחינות ממשלתיות לסייעות לרופאי שיניים.
  • להכשיר את הסייעת כשותפה פעילה בצוות הרפואי המטפל.
  • להקנות ידע תיאורטי רחב וניסיון מעשי בהיבטים שונים של רפואת שיניים.

תנאי קבלה: 

  • בעלות וותק של 5 שנים לפחות במינימום חצי משרה מוכח במסמכים.
  • בוגרות 12 שנות לימוד, עדיפות לבעלי תעודת בגרות.

מבנה הלימודים: 

  • יום בשבוע.
  • במשך כשנה.

תוכנית לימודים:

מדעי יסוד קדם רפואיים, מדעי יסוד רפואיים, מדעי יסוד ברפואת שיניים, מקצועות קליניים ברפואת שיניים, מקצועות ישומיים ותרגול מעשי.
על התלמידים לעבור התנסות מעשית קצרה במרפאות שיניים (סטאז') במהלך הקורס על מנת להכשירן באופן מעשי לעבודה.

בחינות גמר: 

בחינות פנימיות בכל תחום בנפרד.
בחינה עיונית בתורת המקצוע.
בחינה חיצונית של משרד הבריאות.

תעודות:

לעומדים בהצלחה במבחנים הנ"ל תינתן תעודת גמר – סייעות רופא שיניים.

הערה: הפנייה בלשון נקבה היא מטעמי נוחות אך מתייחסת גם ללשון זכר.