קורס חשב שכר בכיר

לימודי חשב שכר בכיר במכללה למינהל

קורס חשב שכר בכיר מוערך כיום כפונקציה הכרחית במקומות תעסוקה רבים: במפעלים, במשרדים לראיית חשבון ומשרדי יועצי מס.

הדרישה הגוברת בשוק לחשבי שכר בכירים הניעה מהלך של הרחבת תוכנית הלימודים לקראת מבחני סיום לתואר – חשב שכר בכיר, מטעם לשכת רואי חשבון.

הקורס מיועד לחשבי שכר ומנהלי חשבונות בכירים ולמעוניינים לרכוש התמחות בנושאי השכר.

לימודי חשב שכר בכיר במכללה למינהל

מטרת הקורס:

לרענן לחדש ולהרחיב נושא וידע בתחום השכר.
ללבן בעיות שכר מתקדמות העולות במסגרת העבודה והתפקיד.
להקנות למשתתפים יכולת לטפל בדוחות מס הכנסה.
הכנה לבחינה ע"י לשכת רואי חשבון בישראל.

תנאי קבלה:

12 שנות לימוד

מבנה לימודים:

 • 130 שעות לימוד עיונית.
 • 20 שעות לימוד מעשית.
 • הלימודים במתכונת היברידית משולבים זום ובכיתה.

תוכנית לימודים:

 • דיני מס הכנסה
  הגדרת רכיבי ההכנסה.
  שווי ההכנסה כולל היבטי מע"מ
  מדרגות מס בחישוב חודשי ובחישוב מצטבר נקודות זיכוי וסמכות הענקתן.
  זיכויים אישיים: משמרות, יישובי פיתוח, תרומות, קופות גמל, החזקת קרוב במוסד סיעודי.
  הכנסות פטורות
  מיסוי קופות גמל לרבות חישוב אופטימום.
  נותני שירותים שאינם שכירים
  שימוש בטפסים וטבלאות
  חישוב מאוחד ונפרד
  קרנות השתלמות (לרבות לבעלי שליטה)

 • ביטוח לאומי
  גמלאות יחסיות – מילואים, תאונות אישיות, נפגעי עבודה
  גמלאות שאינן יחסיות – זקנה, שאירים, נכות כללית
  1. אימהות – מענק לידה, דמי לידה
  2. פגיעה בעבודה וביטוח שירותים מילואים
  3. נכות מעבודה, תאונות עבודה ו"מחלת מקצוע"
  4. ביטוח זקנה ושאירים
  ביטוח אבטלה
  ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל
  חוג המבוטחים הלא שכירים
  תושב ישראל בחו"ל ועובדים זרים בישראל
  מי שאינו עובד ואינו עצמאי
  עובד שכיר וסוגי עובדים, העסקת קרובי משפחה
  הכנסות חייבות והכנסות פטורות מתשלום

 • דיני עבודה
  משפט העבודה ובית הדין לעבודה
  יחסי עובד מעביד, חוזה עבודה, הסכמים והסדרים קיבוציים
  חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד
  שכר שווה לעובדת ולעובד
  חוק עובדים זרים
  חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)
  חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
  חוק חופש העיסוק
  עדכוני חקיקה ופסקי דין

 • ביטוח פנסיוני
  מערכת הבטחת הכנסה בישראל
  קופות הגמל בישראל. ביטוח מנהלים ופוליסות לבעלי שליטה
  קרנות פנסיה – החדשות והשוואה לתוכניות ישנות
  פנסיה תקציבית ומצטברת
  פנסיה מקיפה ופנסיית יסוד
  רצף זכויות והקפאת זכויות
  ניתוח אלטרנטיבות. שילובים שונים ובחירת התוכנית האופטימאלית

בחינות גמר: 

בחינה עיונית הנערכת ע"י לשכת רואי-חשבון
בחינה מעשית הנערכת ע"י לשכת רואי-חשבון.

תעודות:

התואר חשב שכר בכיר ניתן ע"י לשכת רואי– חשבון בישראל לעוברים בציון 60 את 2 הבחינות (עיונית+מעשית) הנערכות ע"י הלשכה.

הערות:

הבחינה המעשית בתוכנת שכר תתקיים במתקן המכללה למינהל.

איפה קיים קורס חשב שכר בכיר?