קורס בודק שכר מוסמך לרואי חשבון

לימודי בודק שכר – מותאם לרואי חשבון

מטרת הקורס:

להקנות ידע ולהסמיך רואי חשבון לבודקי שכר מוסמכים.

תנאי קבלה:

  • ועדת קבלה – ראיון אישי
  • רואה חשבון אשר עסק בראיית חשבון או חשבות.

מבנה הלימודים:

  • 24 שעות לימודי עיוני
  • 24 שעות לימוד מעשי

תוכנית הלימודים:

  • תשאול וחקירה
  • בדיקה, בקרה, פיקוח וביקורת
  • אתיקה מקצועית
  • פרוייקט גמר

פרויקט גמר:

קבלת ההסמכה והתעודה מותנת במעבר של פרויקט גמר.

תעודות:

תעודת גמר בודק שכר מוסמך  מטעם משרד העבודה.
רישיון בודק שכר מוסמך  מטעם משרד העבודה.

תעודת גמר מטעם המכללה למינהל

שלוחות המכללה למינהל בהם מתקיים הקורס:

הערות:

תוכנית זו הינה בהתאם לפרופיל המקצועי של רואה חשבון.
הקורס מותנה באישור משרד העבודה.