קורס בודק שכר מוסמך ליועצי מס

לימודי בודק שכר – מותאם ליועצי מס

מטרת הקורס:

להקנות ידע ולהסמיך יועצי מס לבודקי שכר מוסמכים.

תנאי קבלה:

 • ועדת קבלה – ראיון אישי
 • יועץ מס מוסמך שעוסק במסגרת עבודותו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה

מבנה הלימודים:

 • 56 שעות לימודי עיוני
 • 30 שעות לימוד מעשי

תוכנית הלימודים:

 • חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
 • תפקיד בודק שכר מוסמך
 • חוקי עבודה ודיני עבודה
 • תמחיר כח אדם
 • ביטוח פנסיוני
 • תשאול וחקירה
 • דו"ח בדיקת שכר
 • אתיקה מקצועית
 • פרויקט גמר

פרויקט גמר:

קבלת ההסמכה והתעודה מותנת במעבר של פרויקט גמר.

תעודות:

תעודת גמר בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה.
רישיון בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה.
תעודת גמר מטעם המכללה למינהל

שלוחות המכללה למינהל בהם מתקיים הקורס:

הערות:

תוכנית זו הינה בהתאם לפרופיל המקצועי של יועץ מס
הקורס מותנה באישור משרד העבודה.