קורס בודק שכר מוסמך ליועצי מס

לימודי בודק שכר – מותאם ליועצי מס

מטרת הקורס:

להקנות ידע ולהסמיך יועצי מס לבודקי שכר מוסמכים.

תנאי קבלה:

  • ועדת קבלה – ראיון אישי
  • יועץ מס מוסמך שעוסק במסגרת עבודותו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה

מבנה הלימודים:

  • 56 שעות לימודי עיוני
  • 30 שעות לימוד מעשי

תוכנית הלימודים:

  • חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
  • תפקיד בודק שכר מוסמך
  • חוקי עבודה ודיני עבודה
  • תמחיר כח אדם
  • ביטוח פנסיוני
  • תשאול וחקירה
  • דו"ח בדיקת שכר
  • אתיקה מקצועית
  • פרויקט גמר

פרויקט גמר:

קבלת ההסמכה והתעודה מותנת במעבר של פרויקט גמר.

תעודות:

תעודת גמר בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה.
רישיון בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה.
תעודת גמר מטעם המכללה למינהל

שלוחות המכללה למינהל בהם מתקיים הקורס:

הערות:

תוכנית זו הינה בהתאם לפרופיל המקצועי של יועץ מס
הקורס מותנה באישור משרד העבודה.