קורס בודק שכר מוסמך

לימודי בודק שכר מוסמך

מטרת הקורס:

להכשיר ולהסמיך עובדים בארגון לפקח על תנאי העובדים והעבודה ולוודא שהעובד מקבל אתכל הזכויות והתנאים שמגיעים לו במסגרת חוזה ההעסקה שלו ובהתאם לחוק.

לימודי בודק שכר מוסמך

במסגרת העבודה בודק שכר צריך לבדוק שלמעסיק אין רקע בניצול עובדים ו/או פגיעה בזכויות עובדים. הקורס מיועד לבוגרי קורס חשבי שכר בכירים, רואי חשבון העוסקים בדיני עבודה, יועצי מס, כלכלנים, מבקרי פנים בנושא כח אדם ושכר ולמפקחי עבודה של משרד הכלכלה. 

הקורס בודק שכר מוסמך הינו בפיקוח משרד הכלכלה.

תנאי קבלה:

יש לעבור ועדת קבלה ולעמוד באחד מתנאי הסף הבאים:

  • בוגר חשב שכר בכיר בעל תעודת גמר מטעם לשכת רואי החשבון
  • רואי חשבון
  • עו"ד העוסק בדיני עבודה
  • יועץ מס בתחום השכר ודיני עבודה
  • כלכלן או מפקח עבודה שעוסק בתחום השכר ודיני עבודה

מבנה לימודים:

  • 112 שעות לימודי עיוני
  • 28 שעות לימוד מעשי

תוכנית לימודים בודק שכר מוסמך:

מקצועות תשתית:
חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה 
תפקיד בודק שכר מוסמך

מקצועות ליבה:
דיני מס הכנסה, חוקי עבודה ודיני עבודה, תמחיר כח אדם, מערכות שכר, ביטוח פנסיוני, הנהלת חשבונות, יסודות הביקורת, תשאול וחקירה בדיקה, בקרה פיקוח וביקורת דוח בדיקת שכר ותרגיל מסכם.

מקצועות תומכים:
אתיקה מקצועית

כישורי עבודה:
שוק העבודה

בחינות גמר:

קבלת ההסמכה והתעודה מותנת במעבר של בחינות חיצוניות ופנימיות

תעודות:

תעודת גמר בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה.
רישיון בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה.
תעודת גמר מטעם המכללה למינהל

שלוחות המכללה למינהל בהם מתקיים הקורס:

הערות:

הקורס מותנה באישור משרד הכלכלה