לימודי הנהלת חשבונות

מיהו מנהל החשבונות ומה תפקידו בארגון?

מנהל החשבונות הינו האדם האחראי על עבודת הנהלת החשבונות שכוללת, בין השאר, הפקת חשבוניות ורישומן, הכנת משכורות, גביית חובות, תשלום לספקים ועוד מטלות.

לימודי הנהלת חשבונות

הרישומים שאותם מבצע מנהל החשבונות מתבצעים ברמה יומית  ובנוסף מכין מנהל החשבונות דיווחים תקופתיים לשלטונות המס. בתום תקופה נידונה (בהתאם לאגון דיווח כל שנה או כל רבעון) מועברים הרישומים לביקורת של רואה חשבון, המוכר ע"י השילטונות כגורם לאשר, לתקן או לפסול את הרישומים.

בכל ארגון וארגון נדרש מינהל חשבונות עוד החל משלבי ההקמה וחלה בעבודה שוטפת.

תעודת מינהל חשבונות ניתנת במדינת ישראל ע"י משרד התמ"ת (משרד הכלכלה) בהתאם לעמידה בדרישות הקורס.

 

 

לתוכניות הלימודים של קורסי הנהלת חשבונות: 

באילו שלוחות ניתן ללמוד הנהלת חשבונות?