השתלמויות /ימי עיון לחשבי שכר (בפיקוח לשכת רו"ח)

השתלמויות לחשבי שכר במכללה למינהל

ימי העיון / ההשתלמויות מועברים מזה שנים רבות על ידי הצוות המקצועי והנאמן של המכללה למינהל בשלוחות השונות והינם בפיקוח לשכת רואי החשבון.

השתלמויות /ימי עיון לחשבי שכרהשתלמויות /ימי עיון לחשבי שכר


ימי עיון הנערכים ע"י המכללה למינהל, מוכרים לצורך שעות השתלמות. שמות המשתלמים בימי העיון מועברים ללשכה, על מנת שרשימות חשבי השכר המוסכמים יעודכנו.

המכללה משקיעה מאמצים רבים על מנת לעדכן את ימי העיון ובוחרת את נושאי ההרצאות בקפידה לאור שינויי חקיקה ופסיקה בתחום. בתחום זה מושקעים משאבים רבים על מנת לשמור על הרמה המקצועית של ימי העיון והיא מועברת ע"י מרצי בית ומרצים אורחים, המומחים בתחומי המס, דיני העבודה וביטוח לאומי.

ע"פ תקנון לשכת רואי החשבון יש להשתתף מדי שנה בשלושה ימי עיון על מנת לשמור על תוקף התעודה ועל ההופעה ברשימת חשבי שכר מוסמכים.