הנהלת חשבונות סוג 1+2- בסיסי ומתקדם

הנהלת חשבונות סוג 1+2- בסיסי ומתקדם

הנהלת חשבונות סוג 1+2- בסיסי ומתקדם

מטרת הקורס:

להכשיר לתפקיד מינהל חשבונות ברמת סוג 1+2 (בסיסי – מתקדם)
להכשיר את התלמידים לתפקד בניהול חשבונות  של עסקים תעשייתיים / יצרניים, לרבות חברות, שותפויות ועסקים בעלי מבנה או אפיון מיוחד.

תנאי קבלה:

  • 12 שנות לימוד
  • ועדת קבלה

מבנה הלימודים:

  • היקף הלימודים כ-316 שעות לימוד אקדמיות.
  • לבחירתכם לימודי בוקר, ערב ויום ו'.
  • הלימודים במתכונת היברידית משולבים זום ובכיתה.

תעודות

תעודת גמר מטעם המכללה למינהל תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.
תעודת מקצוע ממשלתית מינהל חשבונות סוג  2 מתקדם תוענק לסטודנטים שיעמדו בהצלחה בבחינות מטעם משרד התמ"ת (הכלכלה).

הערות:

תוכנית הלימודים ערוכה בהתאם לדרישות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ובפיקוחו.
מבחני הסיווג מתקיימים במתקני המכללה למינהל.
סטודנט שיעמוד בדרישות הלימודים יקבל ציון מגן כחלק מהציון הסופי של מבחני הסיווג.

תוכנית לימודים- הנהלת חשבונות סוג 1+2:

חשבונאות פיננסית:

מבוא להנהלת חשבונות
התהליך החשבונאי השוטף
מס ערך מוסף
קניות ומכירות טובין
משכורות, נלוות וניכויים
מלאי
כללים ועקרונות חשבונאיים מקובלים
תיאום חשבונות תוצאתיים ומאזניים- השלמת התהליך החשבונאי
חייבים, פיקדונות לזמן קצר ולזמן ארוך והון עצמי
עריכת דוחות כספיים והצגתם בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים
התקינה החשבונאית

תורת המסחר והמשק:

סוגי התאגדויות
מושגי יסוד בכלכלה- ידיעה כלכלית
מושגי יסוד בבנקאות וביטוח
שיקים, שטרות וכרטיסי אשראי
מערכת המיסים בישראל- ידיעה כללית

חישובים מסחריים:

חישובי רווח והפסד
חישובי הנחות
חישובי ריבית, נצמדה הפרשי שער
יחס ופרופורציה, טורים (סדרות) חשבונאיים והנדסיים
ניכיון שטרות ושיקים מעותדים(דחויים)

חשבונאות מעשית – ממוחשבת

ללימודי הנהלת חשבונות סוג 3- לחץ כאן