הנהלת חשבונות וחשבי שכר משולב בפיקוח משרד העבודה

קורס הנהלת חשבונות וחשבי שכר משולב בפיקוח משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

מטרת הקורס:

להכשיר לתפקיד מנהל חשבונות ברמת סוג 1+2 (בסיסי – מתקדם)
להכשיר את התלמידים לתפקד בניהול חשבונות של עסקים תעשייתיים / פרטיים, לרבות חברות, שותפויות ועסקים בעלי מבנה או אפיון מיוחד להקנות ידע נרחב ומקיף בתחום השכר. הקורס מיועד למתעניינים המעוניינים להשתלב בעולם ניהול חשבונות והשכר. 

הנהלת חשבונות וחשבי שכר משולב בפיקוח משרד העבודה

תנאי קבלה:

12 שנות לימוד

מבנה הלימודים:

  • הנהלת חשבונות 1+2 : עיוני 84, מעשי: 178 (262)
  • חשבי שכר : עיוני 78, מעשי 37 (115) סה"כ כ377 שעות. 
  • הלימודים במתכונת היברידית משולבים זום ובכיתה.

נושאי הלימוד:

הנהלת חשבונות 1+2

חשבונאות פיננסית:

מבוא להנהלת חשבונות, התהליך החשבונאי השוטף, מס ערך מוסף, קניות ומכירות טובין, משכורות, נלוות וניכויים.

מלאי, כללים ועקרונות חשבונאיים מקובלים, תיאום חשבונות תוצאתיים ומאזניים- השלמת התהליך החשבונאי.

חייבים, פיקדונות לזמן קצר ולזמן ארוך והון עצמי, עריכת דוחות כספיים והצגתם בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים
התקינה החשבונאית.

תורת המסחר והמשק: 

סוגי התאגדויות,מושגי יסוד בכלכלה- ידיעה כלכלית, מושגי יסוד בבנקאות וביטוח, שיקים, שטרות וכרטיסי אשראי,מערכת המיסים בישראל- ידיעה כללית.

חישובים מסחריים: 

חישובי רווח והפסד, חישובי הנחות, חישובי ריבית, נצמדה הפרשי שער
יחס ופרופורציה, טורים (סדרות) חשבונאיים והנדסיים
ניכיון שטרות ושיקים מעותדים(דחויים)

חשבונאות מעשית:

  • ממוחשבת
  • חשבי שכר 

דיני מס הכנסה:

מושגי יסוד, מס הכנסה ומקורות הכנסה, זיכויים ממס, הכנסות בני זוג, זיכויים ממס, הכנסת בני זוג, ניכויים, פטורים ועובדים זרים

ביטוח לאומי

מבוא, ביטוח אימהות, ביטוח ילדים, ביטוח שירות מילואים, ביטוח נפגעי עבודה, ביטוח נפגעי תאונות, ביטוח זקנה וביטוח שארים, הגשת דוחות למוסד לביטוח לאומי, ביטוח אבטלה, חוק ביטוח בריאות.

דיני עבודה

יחסי עובד מעביד, מקורות משפט העבודה , משפט העבודה הקיבוצי , בית הדין לעבודה.

פנסיוני

מבוא למבנה שוק הביטוח הפנסיוני בארץ, סוגי ביטוחים.

מעשי

הזמנת נתונים (מעסיק, פרטים כללים, נתוני העובד, נתוני השכר).

תעודות:

תעודת גמר ומקצוע מנהל/ת חשבונות סוג 1+2 וחשב שכר מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.