חשמלאי ראשי

מטרת הקורס: 
להכשיר את בוגריו לעסוק במתקני חשמל בעלי מתח נמוך לרבות עריכת תכניות במתקנים בעלי עוצמת זרם של 250×3 אמפר (תלת פאזי).

חשמלאי ראשי

תנאי קבלה:
הקורס מיועד לבעלי רישיון חשמלאי מוסמך או תעודת גמר של קורס חשמלאי מוסמך

מבנה הלימודים:

הלימודים אורכים בין שנה לשנתיים תלוי ברישיון החשמל שקיים.
הלימודים מתקיימים פעמיים בשבוע בלימודי ערב.

תוכנית הלימודים:
מקצועות מבוא: מתמטיקה, פיסיקה.
מקצועות החשמל: תורת החשמל, מתקני החשמל, מכונות חשמל.
לימודים מתקדמים: בקרים מתוכנתים, תכנון מתקנים, בטיחות וגהות, תיעוד ודיווח טכני.

בחינות גמר:
בחינות משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

תעודות:
תעודת גמר מטעם המכללה למינהל תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.
תעודת גמר של חשמלאי ראשי מטעם משרד הכלכלה תוענק בסיום הקורס ולאחר מעבר בהצלחה של כל הבחינות החיצוניות.

הערות:
תוכנית הלימודים ערוכה בהתאם לדרישות משרד הכלכלה ובפיקוחו.