חשמלאי מוסמך

לימודי חשמלאי מוסמך

מטרת הקורס: 

להכשיר את בוגריו לעסוק במתקני חשמל בעלי מתח נמוך לרבות עריכת תכניות במתקנים בעלי עוצמת זרם של 80×3 אמפר (תלת פאזי).

לימודי חשמלאי מוסמך

תנאי קבלה:

12 שנות לימוד.

מבנה הלימודים:

  • כ- 850 שעות הוראה
  • הלימודים מתקיימים פעמיים בשבוע לימודי ערב.

תוכנית הלימודים:

מקצועות מבוא: מתמטיקה, אנגלית טכנית, פיסיקה
מקצועות החשמל: תורת החשמל, תקני החשמל, מכונות חשמל, עבודות מעשיות בחשמל
לימודים מתקדמים: בקרים מתוכנתים, מיתוג פיקוד ובקרה, תכנון מתקנים, בטיחות וגהות, אלקטרוניקה תעשייתית.

בחינות גמר:

בחינות משרד הכלכלה.

תעודות:

תעודת גמר מטעם המכללה למינהל תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.
תעודת גמר של חשמלאי מוסמך מטעם משרד הכלכלה תוענק בסיום הקורס ולאחר מעבר בהצלחה של כל הבחינות החיצוניות.

הערות:

תוכנית הלימודים ערוכה בהתאם לדרישות משרד הכלכלה ובפיקוחו.

באילו שלוחות קיים קורס חשמלאי מוסמך?