בקרים מתוכנתים

למודי בקר מתוכנת

מטרת הקורס: 

הכרת בקרים מתוכנתים הקיימים כיום בתעשייה והקניית לבוגרי הקורס ידע בסיסי ומתקדם בתפעול ותכנון של בקרים מתוכנתים הנמצאים בשימוש בתעשייה.

למודי בקר מתוכנת

תנאי קבלה:

12 שנות לימוד או רישיון חשמלאי עוזר לפחות.

מבנה הלימודים:

כ- 4 חודשים ( 20 מפגשים ).
הלימודים מתקיימים פעם בשבוע בלימודי ערב.

תוכנית הלימודים:

כרטיסי כניסה / יציאה, כרטיסים אנלוגיים, ממסר עזר ראשי MCR, חיבור מעורב של מגעים
פונקציה JUMP, מימוש מערכות צירופיות, קוצבי זמן, מונים, אוגרי הזזה, בעיות תנועה ופתרונם, מערכות מתמטיות מתקדמות, פרויקטים.

בחינות גמר:

פרויקט גמר.

תעודות:

תעודת גמר של קורס בקרים מתוכנתים מטעם המכללה למינהל תוענק בסיום הקורס ולאחר מעבר בהצלחה של פרויקט הגמר.