מכינה

מכינה לתחום הנדסה תעשייה וניהול

מכינה

היקף המכינה כ- 172 שעות- פיזיקה, מתמטיקה ואנגלית:

קורס פיזיקה

רענון במגוון נושאים בפיזיקה הנדרשים.

נושאי הלימוד העיקריים:

הכרת יחידות מידה פיסיקליות, המרה בין יחידות.
וקטורים: הצגה וקטורית, חיבור וחיסור וקטורים, מכפלה סקלארית ושימושיה.
משוואת תנועה במימד אחד (מיקום, מהירות, תאוצה)
חוקי ניוטון ויישומם בבעיות תנועה.
נפילה חופשית וזריקה אנכית.
שימור אנרגיה ותנועה.
תנועה מעגלית: מושגים בסיסיים, הגדרת תאוצה וחישוב הכוח.

קורס מתמטיקה

רענון במגוון נושאים במתמטיקה הנדרשים ללימודי כלכלה וניהול.

נושאי הלימוד העיקריים:

 • פתרון משוואות עם נעלם אחד (ממעלה ראשונה ושנייה)
 • פתרון מערכת משוואות
 • משוואות מעריכיותv משוואה קו ישר
 • נוסחאות כפל מקוצר
 • נגזרות
 • טריגונומטריה
 • אלגברה ליניארית (מטריצות)

קורס אנגלית

הכנה לבחינת הסיווג אמי"ר או אמיר"ם הנדרשת לפני תחילת לימודי האנגלית במסלול האקדמי.

נושאי הלימוד העיקריים:

 • Part of speech
 • Sentence structure&word order
 • Paraphrasing
 • Word building
 • Reading comprehension skills