מכינה

מכינה למקצועות ניהול ושמאות מקרקעין

היקף המכינה כ – 76 שעות – מתמטיקה ואנגלית

מכינה

קורס מתמטיקה

רענון במגוון נושאים במתמטיקה הנדרשים ללימודי כלכלה וניהול.

נושאי הלימוד העיקריים:

  • טכניקה אלגברית: פעולות חשבון, כללי חזקות ושורשים, משוואות בנעלם אחד ובשני נעלמים.
  • פונקציות: הצגות גראפיות וחישובים של פונקציות שונות.
  • נגזרות: הכרת מושג הנגזרת וגזירת פונקציות. 

קורס אנגלית

הכנה לבחינת הסיווג אמי"ר או אמיר"ם הנדרשת לפני תחילת לימודי האנגלית במסלול האקדמי.

נושאי הלימוד העיקריים:

  • Part of speech
  • Sentence structure&word order
  • Paraphrasing
  • Word building
  • Reading comprehension skills