B.A. בניהול ושמאות מקרקעין

לימודי ניהול ושמאות מקרקעין

המכללה למינהל מציעה תוכנית לימודים להסמכה לשמאי מקרקעין בשילוב עם תואר B.A בניהול של האוניברסיטה הפתוחה.

B.A. בניהול ושמאות מקרקעין

תוכנית הלימודים הייחודית בנויה משתי מסגרות לימודים והתמחות:


קורסים בחסות המכללה למינהל:

מכינה במתמטיקה ואנגלית, קורסים לקראת הבחינות המוקדמות של מועצת השמאים וקורסים לקראת הבחינות הסופיות של מועצת השמאים.

קורסים אקדמיים של האוניברסיטה הפתוחה לקראת תוארB.A בניהול: 

בתחומים: כלכלה וסטטיסטיקה, חשבונאות, ניהול וקורסי בחירה שונים.
לאורך כל הלימודים מתקיימת מערכת של שיעורי תגבור ותרגול במקצועות הלימוד השונים.

התמחות

לאחר סיום התואר ומעבר הבחינות המוקדמות ובחינת מבוא לשמאות ניתן להתחיל בתקופת ההתמחות שנערכת אצל שמאי מקרקעין מוסמך המוכר כמאמן ע"י מועצת השמאים.
ההתמחות יכולה להמשך שנה בה נדרש 40 שעות שבועיות של שנת התמחות או יכולה להמשך שנתיים בהן נדרשות 20 שעות שבועיות של עבודת התמחות בכפוף להתניות של מועצת השמאים.

תנאי קבלה:

מבחן קבלה וריאיון אישי.

מועדי פתיחה:

הלימודים מתחילים פעמיים במהלך השנה בחודשים אוקטובר ו/או מרץ.

מבנה הלימודים:

לימודי תואר בניהול של האו"פ וקורסי הכנה לבחינות מועצת השמאים– שלש וחצי שנים
(ניתן להאריך/לקצר  את הלימודים בהתאם לנוחות הסטודנט ).
התמחות וקורס הכנה לבחינת יישומים בשומת מקרקעין – שנה או שנתיים לפי בחירת מסלול ההתמחות.

תוכנית לימודים (מומלצת):

שנה א'

מכינה:

 • קורס מכינה במתמטיקה 
  רענון במגוון נושאים במתמטיקה הנדרשים ללימודי כלכלה וניהול.
 • נושאי הלימוד העיקריים:
  • טכניקה אלגברית : פעולות חשבון ,כללי חזקות ושורשים ,משוואות בנעלם אחד ובשני נעלמים.
  • פונקציות : הצגות גרפיות וחישובים של פונקציות שונות.
  • נגזרות : הכרת מושג הנגזרת וגזירת פונקציות.
 • קורס אנגלית
  הכנה לבחינת הסיווג אמי"ר או אמיר"ם הנדרשת לפני תחילת לימודי האנגלית במסלול האקדמי.
  נושאי הלימוד העיקריים:
  •  Part of speech
  • Sentence structure &word order
  • Paraphrasing
  • Word building
  • Reading comprehension skills 

קורסים לקראת בחינות מועצת השמאות:

שם הקורס הערות
יסודות מדידה ומיפוי בחינה מוקדמת
דינים בחינה מוקדמת
מיסוי מקרקעין ומסים אחרים בחינה מוקדמת
יסודות הנדסת בנין והנדסה אזרחית בחינה מוקדמת


קורסים של האוניברסיטה הפתוחה:

שם הקורס מספר קורס נ"ז דרישות קדם
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מד"ח א' 30111 3
מבוא למיקרוכלכלה 10131 3
חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 10142 3
מבוא למקרו-כלכלה 10126 3

 

שנה ב'

קורסים לקראת בחינות מועצת השמאות:

שם הקורס הערות
יסודות הכלכלה –כלכלה עירונית בחינה מוקדמת
תכנון ובניה בחינה מוקדמת
תכנון ובניה – דיני התכנון העירוני בחינה מוקדמת
מבוא לתורת השמאות בחינה סופית


קורסים של האוניברסיטה הפתוחה:

שם הקורס מספר קורס נ"ז דרישות קדם
התנהגות ארגונית 10430 6
יסודות החשבונאות 10280 3
תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע 10645 6
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מד"ח ב' 30112 3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מד"ח א'
תורת המימון 10230 6
שיטות מחקר 10285 4

 

שנה ג'

קורסים לקראת בחינות מועצת השמאות:

שם הקורס הערות
גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין בחינה סופית (ניתן להבחן לאחר מעבר כל הבחינות המוקדמות ומבוא לתורת השמאות)


קורסים של האוניברסיטה הפתוחה:

שם הקורס מספר קורס נ"ז דרישות קדם
התנהגות צרכנים 10455 4
ניהול משאבי אנוש 10279 6
ניהול השיווק 10281 6
דיני חוזים 10800 6
ניהול טכנולוגיה וחדשנות 10777 6
מבוא לחשבונאות ותמחיר  10404 6
ניהול תפעול 1 10687 4
ניהול בינלאומי 10517 6 רמת פטור באנגלית
מוסר ועסקים 10523 6 רמת פטור באנגלית
ניתוח דוחות פיננסים 10389 6 רמת פטור באנגלית

 

שנה ד'

קורסים של האוניברסיטה הפתוחה:

שם הקורס מספר קורס נ"ז דרישות קדם
קורס מרחיב דעת 6
סמינריון בניהול
סמינריון בניהול


התחלת תקופת ההתמחות:
לאחר סיום התואר ומעבר בהצלחה של הבחינות הנדרשות להתמחות (כל הבחינות המוקדמות ובחינת מבוא לתורת השמאות), ניתנת הזכאות להתחיל בהתמחות ,כאשר בסיומה ניתן לגשת לבחינה יישומים בשומת מקרקעין (הקורס ישומיים בשומת מקרקעין נלמד במכללה).

דרישות כלליות לתואר:

 • צבירת נקודות זכות לתואר (108 נ"ז).
 • הוכחת ידע באנגלית -רמת פטור באנגלית.
 • הדרכה בבילוגרפית בספרייה.
 • קורס מרחיב דעת.

לפרטים ומידע על מסלול הסמכה לשמאי מקרקעין לבעלי תואר ראשון – לחץ כאן

תחומי הלימוד