קורס ייעוץ השקעות

הדרך שלך להיכנס לעולם שוק ההון

שוק ההון מהווה את אחד הענפים המרתקים והמבוקשים בימים אלה. הדרך להתברג בשוק ההון ובמערכת הבנקאית בישראל עוברת דרך הכשרה ורישוי בייעוץ השקעות וניהול תיקים.

המכללה למינהל מכינה את הלומדים בקורס ייעוץ השקעות וניהול תיקים לבחינות של הרשות לניירות ערך. בנוסף זוכים בוגרי הקורס גם בידע מעשי לחיים בהבנת תהליכים כלכליים , הבנת שוקי ההון בארץ ובעולם, אחריות וניהול כספי נכון . הקורס מיועד למבקשים ללמוד את המקצוע ולהשתלב בעבודה ולמי שעובד בתחום ומבקש לקבל רישיון בייעוץ וניהול השקעות על פי חוק.

קורס ייעוץ השקעות

מטרת קורס ייעוץ השקעות:

להקנות הבנה וכלים מעשיים הדרושים ליועצי השקעות ומינהלי תיקים.
(ניתן ללמוד קורס ייעוץ השקעות ולהתמחות בניהול תיקים)

תנאי קבלה:

 • גיל 18 ומעלה
 • 12 שנות לימוד

מבנה הלימודים:

הלימודים מתחלקים לשנה א' – קורסי מבוא (ארבעה קורסים), ולשנה ב' – קורס התמחות

 • דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית – 50 שעות
 • סטטיסטיקה ומימון – 75 שעות
 • מבוא לכלכלה – 75 שעות
 • יסודות החשבונאות – 75 שעות
 • ניתוח ניירות ערך וניהול תיקים (מקצועית א'+ב') – 130 שעות

תוכנית הלימודים:

דיניי ניירות ערך ואתיקה מקצועית

נושאי הלימוד כוללים: חוק השקעות משותפות,בדיני החברות, בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, חוק ניירות ערך, בחוק העונשין, חוק הגנת הפרטיות ואתיקה מקצועית.

 

סטטיסטיקה ומימון

בין נושאי הלימוד:

 • סטטיסטיקה
 • חישובי מימון
 • עקרונות ניהול נכסים פיננסיים

 

מבוא לכלכלה

בין נושאי הלימוד:

 • יסודות במיקרו כלכלה
 • יסודות במקרו כלכלה
 • יסודות בכלכלה בינלאומית

 

יסודות החשבונאות

בין נושאי הלימוד:
עקרונות חשבונאיים מקובלים והשפעתם על הדיווח הכספי, מבנה הדוחות הכספיים, דוחות כספיים מותאמים, דוחות כספיים מאוחדים, שיטת השווי המאזני, ביאורים לדוחות הכספיים, אירועים לאחר תאריך המאזן, הרווח למניה ומשמעותו, דוחות כספיים לתקופות ביניים, ניתוח הדוחות הכספיים.

 

ניתוח ניירות ערך וניהול תיקים

הקורס המרכזי והאחרון בלימודים לקראת רישיון ישראלי לייעוץ השקעות וניהול תיקים של הרשות הישראלית לניירות-ערך.

נושאי הלימוד:
הכרת הנכסים הפיננסיים והמסים עליהם , רישום למסחר ושיטות מסחר, השלכות להשקעה בניירות ערך, תיאום שערים, הערכת חברות, סליקה ,ניירות ערך בעלי הכנסה קבועה, המבנה העתי של שערי הריבית, הערכת אג"ח ,המכשירים הפיננסיים ,אסטרטגיות השקעה, תמחור אופציות, המערכת הביטחונות של הבורסה וניהולה, הערכת ביצועי תיק השקעות, ניהול סיכונים בתיק ההשקעות.

 

בחינות גמר:

המבחנים מתקיימים פעמיים בשנה ברשות לני"ע.
מועד קיץ – מאי/יוני.
מועד חורף – נובמבר/דצמבר.

תעודות:

תעודת יועץ השקעות ומינהל תיקים תוענק ע"י הרשות לני"ע למי שעונה על הדרישות:
גיל 18 ומעלה.
עמידה בבחינות הרשות לני"ע.
סיום תקופת ההתמחות.

הערות:

יועץ השקעות נדרש לעשות 6 חודשי התמחות בחברה בעלת רישיון.
מינהל תיקים נדרש לעשות 9 חודשי התמחות בחברה בעלת רישיון.
ציון עובר – 60%.
מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות בארץ יקבלו פטור ממבחנים בנושאים הרלוונטיים.
לא ניתן לגשת למבחן לניתוח ניירות ערך עד שלא מסיימים בהצלחה את ארבעת המבואות.
אקדמאים מתחום הכלכלה, חשבונאות, מינהל עסקים יגישו את התעודות שלהם לרשות לני"ע , הועדה תקבע אם יש להם פטור משלושה מבואות: כלכלה, סטטיסטיקה ומימון וחשבונאות. נותר להם לעבור בחינה של דיניי ניירות ערך ולאחריה ניתוח ניירות ערך.