תנאי קבלה

לפתח קריירה בעולם הנדסת תעשיה וניהול

תנאי קבלה:

יש לעמוד לפחות באחד מהתנאים הבאים*:

  1. בגרות מלאה
  2. בגרות חלקית הכוללת ציונים חיוביים ב- 3 יחידות לימוד במתמטיקה, 3 יחידות לימוד באנגלית ו- 2 יחידות לימוד בעברית (ספרות/  הבעה).
  3. תעודת מכינה טכנולוגית (קדם הנדסאים)
  4. תעודת מכינה לבני 30+ וכן תעודת סיום 12 שנות לימוד.
  5. מועמד שגילו  35 שנים ומעלה, פטור מתנאי הקבלה שהוזכרו לעיל. המועמד חייב בתעודה המוכיחה כי סיים 12 שנות לימוד מטעם  משרד החינוך.

* יש להתעדכן באתר מה"ט מעת לעת.

הדרישות לקבלת תעודת הנדסאי (על ידי מה"ט)

על הסטודנט לעמוד בדרישות הבאות בכדי לזכות בתעודת הנדסאי בסיום לימודיו*:

  • לעמוד בכל תנאי הקבלה
  • ללמוד את תוכנית הלימודים המלאה.
  • לעבור בציונים חיוביים את כל הבחינות הפנימיות והחיצוניות של המגמה.
  • להגיש פרויקט גמר ולהגן עליו בהצלחה. .