הנדסה אזרחית – תכנון מבנים

לימודי הנדסה אזרחית – תכנון מבנים

בוגרי המגמה לניהול הבנייה המעוניינים במסלול תכנון מבנים יכולים להמשיך לסמסטר נוסף בתנאי שהם עומדים בתנאי הסף למסלול. סיום הסמסטר הנוסף בהצלחה יאפשר לבוגרים רישום נוסף בפנקס ההנדסאים במדור תכנון מבנים.

תנאי קבלה:

בוגרי מגמה להנדסה אזרחית- ניהול הבנייה אשר קיבלו בבחינות (מה"ט) ציון של 65 לפחות, במקצועות חישוב סטטי וקונסטרוקציות בטון.

מבנה הלימודים:

סמסטר 1

תוכנית הלימודים:

מקצועות ייעודיים: חישוב סטטי, קונס' בטון, תכנון הנדסי, תכנת מחשב strap, שרטוט קונס', קונס' פלדה.

בחינות גמר:

מבחן חיצוני: תכנון הנדסי
דיפלומת "הנדסאי תכנון מבנים" מקנה לבוגר זכות חתימה על תכנון קונסטרוקציות של "מבנים פשוטים" (עד 4 קומות), הגשת תוכניות לאישור ועדות בניה מקומיות ואפשרות לקבלת הסמכה ל"מנהל עבודה" (לאחר השלמת בחינה נוספת במשרד התמ"ת)

הערות:

90% מימון לחיילים משוחררים בהתאם לנהלי מה"ט