מכינה

מכינה למקצועות החשבונאות

היקף המכינה כ- 188 שעות- חשבונאות, מתמטיקה, ואנגלית

מכינה למקצועות החשבונאות

קורס מבוא לחשבונאות: 

הכרת יסודות החשבונאות והכנה לבחינה הפטור של האו"פ "הנה"ח וחישובים מסחריים".

נושאי הלימוד העיקריים:

הנהלת חשבונות: מושגי יסוד, דוחות כספיים , התאמות ,מלאי ורכוש קבוע.
חישוביים מסחריים: חישובי ריבית ,שטרות ,חישובי הצמדות וריבית דריבית ולוחות היוון.

מכינה במתמטיקה: 

רענון במגוון נושאים במתמטיקה הנדרשים ללימודי חשבונאות וכלכלה.

נושאי הלימוד העיקריים:

  • טכניקה אלגברית: פעולות חשבון ,כללי חזקות ושורשים ,משוואות בנעלם אחד ובשני נעלמים.
  • פונקציות: הצגות גרפיות וחישובים של פונקציות שונות.
  • נגזרות: הכרת מושג הנגזרת וגזירת פונקציות.

קורס אנגלית

הכנה לבחינת הסיווג אמי"ר או אמיר"ם הנדרשת לפני תחילת לימודי האנגלית במסלול האקדמי .

נושאי הלימוד העיקריים:

  • Part of speech
  • Sentence structure & word order
  • Paraphrasing
  • Word building
  • Reading comprehension skills