לימודי אנגלית

לימודי אנגלית

לימודי אנגלית

הציון במבחן אמי"ר הציון במבחן                 אמיר"ם הציון באנגלית בבחינה הפסיכומטרית רמת הקורס באנגלית
234 ומעלה 134 מעלה 134 ומעלה פטור מחובת
לימוד אנגלית
220-233
200-219
185-199
 
170-184
160-169
 
120-133
100-119
85-99
 
70-84
60-69
120-133
100-119
85-99
 
70-84
60-69
A
B
C
 
E+D))*
159 ומטה 59 ומטה 59 ומטה G
סדנת גישור לפני ההרשמה יש לפנות לאוניברסיטה לבירור.