B.A. בחשבונאות וראיית חשבון

בית הספר לחשבונאות וראיית חשבון

בית הספר לראיית חשבון של המכללה למינהל הינו הוותיק והוקם לפני כעשור,והכין את הלומדים לבחינות החיצוניות של מועצת רואי החשבון.

בית הספר לחשבונאות וראיית חשבון

במהלך שנים אלו הוכשרו עשרות בוגרים שהוסמכו כרואי חשבון במשרדי רואי החשבון הגדולים בארץ ושולבו בתפקידי מפתח בתעשייה ,חלק מהבוגרים המצטיינים של המסלול שולבו במערך ההוראה במכללה.
המכללה מקפידה על רמה מקצועית גבוהה מאוד תוך מתן שירות אישי לכל תלמיד.
סגל ההוראה כולל צוות מרצים נבחרים בתחומי החשבונאות ,המשפטים והכלכלה ורואי חשבון מהבכירים בישראל.

כיום מונה ביה"ס מאות תלמידים בשלבי הלימוד השונים. 

מקצוע ראיית החשבון:

תפקידו של רואה החשבון הוא לחוות דעה על הדוחות הכספיים של חברות פרטיות וציבוריות.
לצורך תפקידו ובשל האחריות הרבה, עליו להיות בקיא בכל חוקי החשבונאות, להיות בעל יכולת מחשבה אנליטית ולהכיר את חוקי המס על בוריים.

התחום המוכר ביותר של רואה החשבון הוא ביקורת החשבונות שבמסגרתה הוא בודק האם הדוחות הכספיים מתאימים לכללים החשבונאים המקובלים. בעיסוקו בתחום זה הוא עצמאי ובלתי תלוי.

בתחום עיסוק אחר רואה החשבון משמש כאחראי על הניהול הפיננסי הכולל ומופקד, בין היתר, על תזרים המזומנים של הפירמה, על בחירת מקורות המימון ועל הכנת הדוחות הכספיים של הפירמה.

בזכות הידע הרב וההכשרה התואמת רואי חשבון רבים משמשים בתפקידי ניהול ומטה בפירמות העסקיות או בארגונים ציבוריים.

מסלול משולב ראיית חשבון +B.A בחשבונאות:

המכללה למינהל מציעה לימודים לתואר של האוניברסיטה הפתוחה ,תוכנית הלימודים היא לתואר B.A בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה והסמכה לרישיון רואה חשבון.


תוכנית הלימודים הייחודית בנויה משלושה שלבים:

 • מכינה בחסות המכללה למינהל המכשירה את הסטודנטים לקראת הלימודים האקדמיים.
 • קורסים אקדמיים של האוניברסיטה הפתוחה בתחומים: חשבונאות פיננסית, ביקורת חשבונות, חוק ומשפט, מיסים, מדעי הניהול וחשבונאות ניהולית, כלכלה ושיטות כמותיות. כאשר במהלך הלימודים מתקיימת מערכת של שיעורי תגבור ותרגול במקצועות הלימוד השונים.
 • שנת השלמה המתקיימת במתקני האוניברסיטה הפתוחה לאחר סיום הלימודים האקדמיים וכוללת בחינות מסכמות של המועצה לראיית חשבון ,במהלך שנה זו ניתן להתחיל את ההתמחות ( סטאז' ) בראיית חשבון.
  תלמידים שיסיימו מסלול לימודים זה יקבלו פטור מבחינות מועצת רואי חשבון ביניים חלק א' ,ביניים חלק ב' וסופיות חלק א' למעט חשבונאות פיננסית .

מטרת התוכנית:

להכשיר את בוגריה לקבלת תואר בחשבונאות של האו"פ ,תעודת רואה חשבון מוסמך ולרכוש ידע נרחב בתחומי המיסוי, הניהול ,החשבות, ביקורת החשבונות והניהול הפיננסי.
הבוגרים יכולים להשתלב בענפי הבנקאות ויעוץ ההשקעות ,התעשייה והשירותים ולמלא תפקידים ניהוליים מגוונים או להשתלב במשרדי רואי חשבון.

תנאי קבלה:

 • מבחן קבלה וראיון אישי.
 • לאוניברסיטה הפתוחה אין תנאי מקדים.

מועדי פתיחה:

 • הלימודים מתחילים שלוש פעמים במהלך השנה בחודשים פברואר ,יוני ואוקטובר.
 • מבנה הלימודים : מכינה – 4 חודשים.
 • לימודים אקדמיים- 3 שנים ( במסלול מואץ) הניתנים לפריסה רחבה יותר.
 • לימודי השלמה – שנה.

תוכנית הלימודים:

 • מכינה:
  • קורס מבוא לחשבונאות
   הכרת יסודות החשבונאות והכנה לבחינה הפטור של האו"פ "הנה"ח וחישובים מסחריים".

   נושאי הלימוד העיקריים:
   הנהלת חשבונות : מושגי יסוד, דוחות כספיים , התאמות ,מלאי ורכוש קבוע.
   חישוביים מסחריים : חישובי ריבית ,שטרות ,חישובי הצמדות וריבית דריבית ולוחות היוון.

  • מכינה במתמטיקה 
   רענון במגוון נושאים במתמטיקה הנדרשים ללימודי חשבונאות וכלכלה.

   נושאי הלימוד העיקריים:
   טכניקה אלגברית : פעולות חשבון ,כללי חזקות ושורשים ,משוואות בנעלם אחד ובשני נעלמים.
   פונקציות : הצגות גרפיות וחישובים של פונקציות שונות.
   נגזרות : הכרת מושג הנגזרת וגזירת פונקציות.

  • קורס אנגלית
   הכנה לבחינת הסיווג אמי"ר או אמיר"ם הנדרשת לפני תחילת לימודי האנגלית במסלול האקדמי .

  • נושאי הלימוד העיקריים :
   • Part of speech
   • Sentence structure&word order
   • Paraphrasing
   • Word building
   • Reading comprehension skills

 • לימודים אקדמיים :
  תוכנית הלימודים בחשבונאות מורכבת מלימודי תשתית ומבוא, קורסים רגילים, קורסים מתקדמים, סמינריונים הנדרשים למילוי הדרישות האקדמיות לתואר ראשון והכנה לבחינות מועצת רואי החשבון הרלבנטיות.

  מסלול הלימודים:
  שנה א'
שם הקורס מספר הקורס נ"ז דרישות קדם
יסודות החשבונאות לחשבונאים 10696 6 בחינת פטור בהנה"ח וחישובים מסחריים
חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה  וניהול 10142 3  
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מד"ח א' 30111 3  
מבוא למיקרו כלכלה 10131 3  
חשבונאית פיננסית א 10706 3 יסודות החשבונאות לחשבונאים
מבוא לסטטיסטיקה ב 30112 3 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מד"ח א'
מבוא למקרו כלכלה 10126 4  
מקרו כלכלה א 10457 2 מבוא למשפט ויסודות המשפט
מבוא למשפט ויסודות המשפט 10735 4  

שנה ב'

שם הקורס מספר הקורס נ"ז דרישות קדם
מקרו כלכלה ב' 10458 4 בחינת פטור בהנה"ח וחישובים מסחריים
תורת המחירים א 10627 3 מיקרו + חדו"א
חשבונאית פיננסית ב 10720 6 חשבונאות פיננסית א
תורת המימון 10236 6  
ביקורת חשבונות 10705 6 יסודות החשבונאות
מיסים א 10666 6 יסודות החשבונאות לחשבונאים
תורת המחירים ב 10628 3  
יסודות משפט עסקי 10736 4  
חשבונאות ניהולית לחשבונאים 10697 6  

שנה ג'

שם הקורס מספר הקורס נ"ז דרישות קדם
מושגי יסוד באקונומטריקה 10713 3  
דוחות כספיים מאוחדים 10910 4 רמת פטור באנגלית + פיננסית ב
מיסים ב 10556 6 רמת פטור באנגלית + מסים א
חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים 10913 6 רמת פטור באנגלית + חשבונאות ניהולית לחשבונאים
חשבונאות פיננסית מתקדמת 10922 4 רמת פטור באנגלית + דוחות כספיים מאוחדים
ניתוח דוחות פיננסיים 10389 6 רמת פטור באנגלית + תורת המימון
יסודות החשבונאות לחשבונאים + חשבונאות ניהולית לחשבונאים
דיני תאגידים 10900 4 רמת פטור באנגלית + יסודות החשבונאות לחשבונאים
מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות- מבנה וביקורת 10549 6 רמת פטור באנגלית + ביקורת חשבונות + יסודות החשבונאות לחשבונאים
לימודי בחירה
סמינריון בחשבונאות ניהולית
סמינריון בחשבונאות פיננסית
  3  


הערות :

הסטודנטים נדרשים בעמידת ברמת פטור באנגלית עד השנה השלישית ( קורסים ברמה מתקדמת )
התוכנית הינה תוכנית מוצעת וניתנת לפריסה רחבה יותר.

שנת השלמה:

מטרתה העיקרית של שנה זו היא להכשיר את הסטודנטים לקראת שתי בחינות סופיות מטעם מועצת רואי החשבון: פיננסית מתקדמת וביקורת מתקדמת.
סטודנטים שסיימו את התואר, עמדו בבחינות מועצת רואי החשבון בישראל וסיימו את תקופת ההתמחות של שנתיים, יהיו זכאים לתעודת רואה חשבון מטעם מועצת רואי החשבון בישראל.


באילו שלוחות מתקיימים לימודי ראיית חשבון?

 

תחומי הלימוד