• גודל גופן מוגדל
  • גודל גופן בינוני
  • גודל גופן רגיל
  • קונטרסט ברירת מחדל
  • קונטרסט עדין
  • קונטרסט גבוה
*5030
-

נגישות

פרטי רכזת נגישות ארצית :

עו"ד ליפז דניאלי. טל: 073-2481182 פקס: 073-2481183

פירוט ההתאמות הקיימות:
·         אתר אינטרנט נגיש
·         מערכת להגברת שמע אישית
·         שירותי תרגום לשפת הסימנים
·         כתב מישושי בלחיצי מעליות