פתיחת שנת הלימודים נדחית לפחות ל-24/12/2023

פתיחת שנת הלימודים נדחית לפחות ל-24/12/2023

נוכח מצב הלחימה ושיעור מגויסי המילואים בקרב סטודנטים וסגל ההוראה, המכללה למינהל מעדכנת כי היא מתאימה את פתיחת שנת הלימודים להחלטת מה״ט.
פתיחת שנת הלימודים נדחית לפחות ל-24/12/2023

המכללה למינהל מחבקת את המשפחות השכולות מייחלת להחלמת הפצועים, שובם של החטופים והשבויים ומחזקת את ידי כוחות הביטחון.