נזכור תמיד ולא נשכח

נזכור תמיד ולא נשכח

נזכור תמיד ולא נשכח.

המכללה למנהל מרכינה ראש לזכר חללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה.