עקב התפשטות הקורונה החל מיום שישי, 13.3.2020, לא יתקיימו לימודים

עקב התפשטות הקורונה החל מיום שישי, 13.3.2020, לא יתקיימו לימודים

סטודנטים וסטודנטיות יקרים/ות, מרצים ומרצות יקרים/ות,

בשל התפשטות מגפת הקורונה, החל מיום שישי, 13.3.2020, לא יתקיימו במכללה הרצאות, תרגולים ומעבדות פרונטליים.

לפי הנחיות מה״ט מועדי ב׳ ייתקיימו כסדרם, תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות,
זאת בהנחה שההנחיות לא יוחמרו.
יש להיערך בהתאם.

בטווח הקרוב תעבור המכללה ללימודים במתכונת מקוונת וכל ההרצאות יתבצעו במסגרתה.

מבחנים חיצוניים של משרד העבודה והרווחה לא מתקיימים.

עדכונים יפורסמו בהתאם להתפתחויות ולהנחיות חדשות, ככל שיהיו.

בריאות איתנה לכולם.